Sjótækni í brúarvinnu, Humidur í fyrsta sinn á Íslandi

Brúin yfir eystri ós Héraðsvatna í Skagafirði
Brúin yfir eystri ós Héraðsvatna í Skagafirði
1 af 3

Í sumar og haust hafa starfsmenn Sjótækni unnið við brúna yfir eystri ós Héraðsvatna í Skagafirði. Stálbitarnir undir brúnni voru sandblásnir og úðaðir með yfirborðsefninu Humidur sem Sjótækni hefur umboð fyrir á Íslandi. Verkið var unnið fyrir Vegagerðina og í nánu samstarfi við Acotec í Belgíu sem er framleiðandi Humidur. Verkefnið var töluvert flókið þar sem nota þurfti fljótandi vinnupalla undir brúnni til að komast að bitunum við úðun efnisins en gekk prýðilega þrátt fyrir misjafnar veðuraðstæður. Verkinu lauk í lok september og tókst vel. Þetta er í fyrsta skipti sem yfirborðsefnið Humidur er notað á Íslandi og verður spennandi að sjá hvernig það kemur út við íslenskar veðuraðstæður. Brúin er alveg niður við sjó í Skagafirði og á brúnni mæða norðanvindar sem bera með sér saltákomu með tilheyrandi veðrun stálbitanna. Það verður því áhugavert að fylgjast með í framtíðinni hvaða áhrif þessar aðstæður hafa á veðrun bitanna eftir að efnið Humidur hefur verið borið á þá.

Á ráðstefnu Vegagerðarinnar í Hörpu 01. nóvember verða starfsmenn Sjótækni með kynningu á verkinu og framkvæmd þess og veita áhugasömum frekari upplýsingar um efnið Humidur og notkunarmöguleika þess.

Mælingabátur Sjótækni í hafnarmælingum

Dekk sem fallið hafa af stálþilinu liggja á botni hafnarinnar
Dekk sem fallið hafa af stálþilinu liggja á botni hafnarinnar
1 af 2

Nýr mælingabátur Sjótækni hefur verið notaður í sumar í ýmsum verkefnum og hefur komið vel út. Nú nýverið var hann notaður til að skoða ástand á botni hafnar þar sem töluverð umferð er af skipum og bátum. Á myndum úr mælingarbátnum sést vel hvar dekkin sem fallið hafa af bryggjunni, liggja á botni hafnarinnar. Einnig sést vel hvernig straumkastið frá skrúfum skipa og báta er farið að skola efni á botni hafnarinnar frá stálþilinu og mynda upphækkun utan við þilið sem þýðir minnkandi dýpi við hafnarkantinn og minni stuðningur við stálþilið. Notagildi svona mynda er ótvírætt þegar meta þarf kostnað og vinnu við lagfæringar við bryggjur og hafnir. Á myndunum sést hversu mörg dekk liggja á botninum og því auðvelt að meta kostnað við köfun til að hirða þau upp. Einnig er auðvelt að fylgjast með og meta dýpi í höfnunum með þessum myndum til að hafnirnar séu ávallt með réttar upplýsingar fyrir þau skip sem um hafnirnar fara.

Mælingar í Skötufirði

Mælingabátur Sjótækni við mælingar í Skötufirði fram undan Hvítanesi
Mælingabátur Sjótækni við mælingar í Skötufirði fram undan Hvítanesi
1 af 2

Við lagningu sæstrengs fyrir Orkubú Vestfjarða í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi var nýr, fjarstýrður mælingabátur Sjótækni notaður til að finna heppilegustu landtökustaðina beggja megin við Skötufjörð. Mælingabáturinn er búinn fjölgeislamæli sem mælir botn og land í kring þannig að heilstæð mynd fæst af umhverfinu sem verið er að mæla.